1 Created with Sketch.

Voor ouders – alle info op een rijtje

Uw zoon of dochter bezoekt onze school? Wij zijn erg blij met het vertrouwen dat u ons daarmee schenkt. Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder/verzorger en onze school. Samen werken wij graag aan de optimale ontwikkeling van uw kind.

Via deze website houden wij u graag op de hoogte van wat er speelt op onze school. Alle informatie die voor u en uw kind van belang is, vindt u dan ook op deze pagina’s. Mist u iets of heeft u een vraag of een tip? Dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of wendt u zich tot de schooldirectie. Wij horen het graag van u!

De nieuwsbrieven staan bij ouders > nieuwsbrieven!