Verlof en verzuim

Verlof aanvragen

In een aantal gevallen is het mogelijk een verlofaanvraag in te dienen. Wilt u een aanvraag hiervoor indienen? Download dan een onderstaand formulier dat voor u van toepassing is. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens inleveren bij de schooldirecteur.

VERLOFFORMULIER Element
Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige

Leerplicht

Wat u verder moet weten over leerplicht vindt u aan de achterzijde van het verlofformulier.