1 Created with Sketch.

Schooltijden

Schooltijden
We werken op Het Element  met een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school, met uitzondering van de woensdagmiddag. De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht en mogen vervolgens kiezen: binnen blijven en een spel of andere activiteit doen in de hal of buitenspelen.

Groepen 1 t/m 8
maandag       08.25 u. – 14.35 u.
dinsdag         08.25 u. – 14.35 u.
woensdag     08:25 u. – 12:15 u.
donderdag    08.25 u. – 14.35 u.
vrijdag           08.25 u. – 14.35 u.

Wij gaan vijf minuten eerder naar binnen. Dit om verlies van lestijd tegen te gaan.

De groepen 1 en 2 starten hun activiteiten, net als de rest van de school, om 8.30 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open. Ouders mogen hun kinderen dan naar binnen brengen. Voor de kinderen ligt er werk klaar waaraan ze meteen kunnen beginnen.  Bij de groepen 1 en 2 mogen de ouders tot 8.40 uur in de groep blijven meespelen. Voor alle duidelijkheid: ook voor deze groepen geldt, dat om 8.25 u alle kinderen geacht worden aanwezig te zijn.

Toezicht/pleinwacht
Tien minuten voordat de school begint en een kwartier na schooltijd, is er toezicht op het plein. Ook tussen de middag tijdens de pauze is er toezicht op het plein en binnen.