Samenwerking met ouders

Het Element wil samenwerken met de ouders in het belang van de ontwikkeling van hun kind(eren), de groep en de school.

Ouders en school communiceren helder en open met elkaar, op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen.

En dat doen we zo!

  • Ouders en leerkrachten maken tijd voor elkaar
  • Ouders en leerkrachten houden elkaar op de hoogte
  • Ouders en leerkrachten zijn eerlijk tegen elkaar
  • Afspraken en procedures zijn helder

Voor het organiseren van allerlei leuke activiteiten (feesten, lekker eten voor alle leerlingen tijdens bijzondere bijeenkomsten) hebben we een Ouderraad.
Daarnaast doen wij een beroep op hun hulp bij activiteiten als: uitstapjes, schoolreizen, kamp, ‘doedagen’, leeshulp etc.
Tussen de middag zijn een aantal ouders actief als overblijfouder.

Ook bij de totstandkoming van het schoolplan worden ouders geraadpleegd en gevraagd naar wat zij veranderd, verbeterd willen zien en wat zij missen op school of in het onderwijs.

Bij belangrijke thema’s zoals de invoering van het continurooster was hun inbreng zeer gewenst.

De ouders van de regiegroep  zijn betrokken geweest bij de controle op het thema ‘welkom voelen’ (voel je je als ouder inderdaad welkom, zijn de leerkrachten vriendelijk en geïnteresseerd); bij de organisatie van het Culturele schoolfeest en bij de voortgang van ‘leren zichtbaar maken’.