1 Created with Sketch.

Organisatie

Het Element werkt met 3 units, onder- midden- en bovenbouw. Wij noemen dit SlimFit en dat betekent dat groepen kinderen geïnstrueerd worden door een leerkracht en soms ook begeleid worden door een onderwijsassistent. Wij werken groepsdoorbrekend binnen deze units om ieder kind zoveel als mogelijk op zijn of haar niveau te helpen.
Binnen de onderbouw verzorgt de vakleerkracht muziek regelmatig kleuterconcerten, aangevuld met de bijdrage van één van de andere groepen.
Daarnaast hebben kinderen vanaf groep 3 te maken met de vakleerkracht gymnastiek. Deze vakleerkracht verzorgt ook de MRT (motorische remedial teaching), voor kinderen die hieraan behoefte hebben.
De school beschikt ook over een digi-coach. Deze leerkracht is ICT specialist en zorgt voor goede digitale programma’s en verzorgt de scholing aan collega’s om hiermee goed te kunnen werken.
De school beschikt tevens over een lees-taalcoördinator en twee rekencoördinatoren. Zij zijn specialisten op taal en rekenen en zetten hun expertise in voor de kinderen en voor de collega’s.