1 Created with Sketch.

Ons verhaal

Het Element is gevestigd in de wijk Dauwendaele en heeft rond de 140 leerlingen. Op onze school zitten kinderen met verschillende culturele achtergronden. Taalleesonderwijs vormt daarom een groot en belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Vanuit dit oogpunt hebben we gekozen voor thematisch onderwijs aan de hand van de methode Jeelo. Schoolbreed werken we aan hetzelfde project waarin de wereldoriënterende vakken, kunstzinnige vorming, verkeer, politiek, EHBO en de 21-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd. Ook beschikt de school over twee vakspecialisten muziek die het muziekonderwijs verzorgen en één middag in de week een muziekclub na schooltijd aanbieden. Op ICT-gebied laten we de leerlingen werken met Ipads, chromebooks en een 3D-printer. Kortom: een gevarieerd aanbod!

Het Element biedt voor elk kind een veilige en uitdagende leeromgeving met een team van betrokken leerkrachten. We leren kinderen normen en waarden, zodat ze nog beter om kunnen gaan met zichzelf en de ander. Een voorbeeld hiervan zijn de lessen filosofie en discussievaardigheden in de midden- en bovenbouw. We werken met het Slim-Fit organisatiemodel; de reguliere klassen zijn vervangen door drie units: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Binnen deze units werken de leerkrachten en onderwijsassistenten samen om kinderen zoveel mogelijk op eigen niveau te laten werken en leren.  Ieder kind is uniek en kan met zijn of haar eigen talent(en) bijdragen aan de huidige maatschappij!