1 Created with Sketch.

Kwaliteitszorg op Het Element

Als school maken we gebruik van een groot aantal instrumenten en afspraken om de kwaliteit van onze school te meten.

‘Doen we de goede dingen en doen we ze goed?’
‘Hoe weten we dat en vinden anderen dat ook?’

Wij werken met Integraal, een kwaliteitszorgsysteem, waarbij we onze sterke kanten en verbeterpunten in kaart kunnen brengen. Hierop kunnen we planmatig reageren door verbeterdoelen te stellen en deze op te nemen in ons jaarplan.

Ook vragen wij ouders en leerlingen of zij tevreden zijn en ook de uitslag van deze vragenlijsten gebruiken wij om onze kwaliteit te verhogen.

Archipel neemt interne audits af bij iedere Archipelschool. Daarbij worden aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de kwaliteit.

Ook het inspectiebezoek en verslag kunnen richting geven aan verbeterpunten.

Daarnaast zijn er verschillende kwaliteitsgebieden te benoemen:

  • Kwaliteit van de leerprestaties: hiervoor maken we gebruik van de methodetoetsen en van de Cito toetsen, waarbij we niet alleen onze resultaten meten maar ook kunnen zien hoe deze zich verhouden tot het landelijk gemiddelde.
  • Voor de jongste kinderen volgen we de ontwikkeling met het observatie instrument ‘Kijk”.
  • Kwaliteit van personeel: jaarlijks wordt een scholingsplan opgesteld waarin teamscholing wordt opgenomen en individuele scholing. Soms wordt gebruik gemaakt van externe scholing en bij Het Element ook vaak van interne scholing. Wij beschikken over een aantal zeer ervaren leerkrachten met specialisaties, die hun kennis delen met teamleden die nog niet zo ver zijn.
    De directeur bezoekt regelmatig de groepen en neemt de vaardigheidsmeter ‘Instructiegedrag’ af.
  • Kwaliteit van de zorg: we hebben twee Intern begeleiders (IBers). Zij nemen deel aan de Leergemeenschap Intern begeleiders. Binnen de leergemeenschap wordt kennis en ervaring gedeeld of gezamenlijke scholing gevolgd.
  • Kwaliteit van het onderwijsaanbod: we geven eigentijds onderwijs (Jeelo) met gebruik van digitale middelen. We werken met kinderen aan 21e eeuwse vaardigheden: communiceren, samenwerken,probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociale- en culturele vaardigheden, ict-vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking, zelfregulering.